RTRT Headerfoto

Zoals wellicht bekend is, heeft de Rotterdam Marathon het voornemen om de marathon alsnog te laten doorgaan op 24 oktober 2021. Ivm daarmee heeft men ons gevraagd of wij in Breda dan ook als voorbereiding in de maanden juli tot oktober, weer trainingslopen zouden willen organiseren. Dit hebben wij onder onze vrijwilligers gepolst. Maar zoals de verwachting al wel was, kunnen of willen veel mensen geen toezegging doen. Juist omdat het dan vakantietijd is willen velen zelf vakantie houden, áls dat in die tijd weer toegestaan en mogelijk zou zijn.

Dus: als voorbereiding op de Rotterdam Marathon van 24 oktober 2021 zullen er in Breda géén trainingslopen georganiseerd worden
.