RTRT Headerfoto

 

Dit jaar zal er tijdens elke trainingsloop taart en gebak te koop zijn en daarnaast kan je je na elke training laten masseren.
Álle inkomsten zijn voor het goede doel van de Roparun!

Tijdens de eerste drie trainingslopen wordt de taart- en gebakverkoop verzorgd door het Roparunteam van GGZ Breburg.
Bij de laatste trainingsloop op 19 maart zal de taartverkoop verzorgd worden door het eigen Roparun Team Sprinters Breda.

 

Team Sprinters Breda logo 

Na afloop van elke trainingsloop staan er gediplomeerde fysiotherapeuten / sportmasseurs klaar om je te masseren.
Dit draagt bij aan je herstel na de training.

Al het geld wat ingezameld wordt gaat naar de Roparun.
De Roparun zet zich in om het leven van mensen die met kanker te maken hebben (of hebben gehad) zo comfortabel mogelijk 
te maken en draagt bij aan de bestrijding van kanker.

Voor 5 euro kan je je al laten behandelen.
Meer is altijd welkom!Team Sprinters - Laat je masseren voor het goede doel!

 

Je kunt Teamsprinters ook steunen door je bijdrage over te maken naar bankrekening:
NL19 INGB 0006863010 t.n.v. Stichting Teamsprinters Breda.